image description

Kurumsal Kimlik Nedir?

Blog

Kurumsal Kimlik Nedir?

Dünyanın en büyükleri olarak anılan markalar düşünüldüğünde akılda birtakım görsel ögeler canlanır. Bu ögeler kimi markalar özelinde o kadar baskındır ki görüldüğü anda, o markanın faaliyet gösterdiği sektörden ya da ürün yelpazesinden çok daha fazlasını çağrıştırır. Apple’ ın ısırılmış elmasını gördüğümüzde, firmanın piyasaya sürdüğü mobil cihaz ya da bilgisayarların da ötesine taşan bir kalite ve yenilikçilik algısı oluşur. Coca Cola’nın kırmızısı sadece içecek değil, koca bir popüler kültür ikonunu hatırlatır. Peki bu algı nasıl oluşturuluyor? Markalar bu seviyede bir farkındalık seviyesini yaratabilmek adına nasıl bir yol izlediler? Sayısı daha da artırılabilecek bu sorunların temelde tek ve net bir cevabı var: Özenli bir çalışmanın sonucu olarak tasarlanmış kurumsal kimlik!

Kurumsal Kimlik Nedir?

Kurumsal kimlik; belirli aşamalardan oluşan özenli bir sürecin sonunda yaratılmış, markanın genel anlayışını ve tavrını ifade eden unsurlar bütünü olarak tanımlanabilir. Bu unsurların en önemli ayağını görsel öğeler oluşturur. Kurumsal kimlik çalışması sonucu yaratılmış tüm öğeler, markanın müşterileri ve genel anlamda dış dünya ile iletişime geçmesi noktasında öncelik araçlardır. Bu nedenle görsel unsurların, markanın ürün ya da hizmetlerini desteklemek için yaratmak istediği algıya doğrudan hizmet ediyor olması gerekir.

Bu çerçevede ilk akla gelenler, renk seçimleri ya da akılda kalıcı marka logosu gibi görsel araçlar olsa da kurumsal kimliği bunlarla sınırlamak büyük bir hata olur. Çünkü kurumsal kimlik tanımı, görsel unsurların yanında kurumsal iletişim ve kurumsal davranış kavramlarını da içerir. Bu iki kavram, markanın hitap etmeyi hedeflediği kitle ile temasa geçmesini kolaylaştıran birçok faktörü ifade eder. Kurumsal davranış, fiyatlandırma politikalarından sosyal sorumluluk projelerine kadar birçok alt başlığa ayrılırken kurumsal iletişim ise kurumun kendi içinde ve çevresiyle girdiği bilgi alışverişin kapsar. Tüm bu faktörler, markanın görsel çalışmalarla oluşturulan imajını destekler. Bunlar olmadan, sadece görsel açıdan yaratılmaya çalışılan bir kurumsal kimlik, eksik kalmanın da ötesinde temeli sağlam kurulmadığı için zaman içinde etkinliğini yitirecektir. 

Neden Kurumsal Kimlik Oluşturulmalıdır?

Ticaret, günümüzde her zamankinden daha sert bir rekabet ortamına dönüşmüş durumda. Kurumsal kimlik de önemi her geçen gün artan bir kavramdır. Bu zorlu koşulların gerekliliklerini yerine getirmeyen markalar, zaman zaman anlık parlamalar gösterse de orta veya uzun vadede rakiplerinin gerisinde kalmaya mahkûmdur. Bu koşullara bağlı olarak tutarlı ve başarılı bir kurumsal kimlik oluşturmak, es geçmemeniz gereken bir değer hâline gelmiştir. Özellikle görselliğin ön planda olduğu dijital mecralarda faaliyetlerinizi sürdürüyorsanız bu konuya gereken önemi göstererek rakiplerinizi geride bırakabilirsiniz.

Kurumsal kimlik oluşturarak;

Özgünlüğünüzü yansıtıp markanıza yönelik algıyı güçlendirirsiniz.

Farklılığınız ile rekabette öne geçersiniz.

Markanızın faaliyetleri verdiği mesajı daha tutarlı hâle getirirsiniz.

Müşterilerinizin markanız ile kurduğu ilişkiyi sağlamlaştırarak sadakat duygusu yaratırsınız.

Kurum kültürü oturtarak çalışan bağlılığını üst seviyeye çıkarırsınız.

Kurumsal Kimlik Oluştururken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Kurumsal kimlik, hazırlanırken dikkat edilmesi gereken unsurlardan oluşan bir bütündür. Bu süreçte düşülecek bir hata, telafisi çok zor sonuçlar doğurabilir. Kurumsal kimliğin oluşturulması sırasında dikkat edilmesi gereken başlıca konular şöyle sıralanabilir:

Kurumsal kimlik özgün olmalıdır. Hâlihazırda var olan renk kombinasyonlarının ya da logoların benzerlerini kullanmak sizin markanıza değil, rakiplerinizin amaçlarına hizmet eder. Taklitlerin asıllarını yaşattığı gerçeğini unutmamalısınız.

Bu süreçte, konunun uzmanları ile çalışmanız önemlidir. Unutulmamalıdır ki kurumsal kimliğin yaratımı, zaman içinde geriye alınabilecek veya yeniden başlanabilecek bir çalışma değildir. İşi, fikir ortaklığı yaptığınız profesyonellere bırakmak alacağınız riski minimuma indirir.

Kurumsal kimlik; markanın genel yapısı, sektörü, ürünleri, vizyonu gibi birçok unsurla uyum içinde olmalıdır. Kendi içinde uyum sergileyen görsel öğeler, markanın diğer değerlerini kapsayacak ve bütünlüklü bir yapı meydana getirecek şekilde tasarlanmalıdır.

Kurumsal Kimliğin Başlıca Unsurları Nelerdir?

Kurumsal kimlik yaratım sürecini daha etkili ve başarılı kılmak için göz önünde bulundurulması gereken birtakım unsurlardan söz edilebilir. Bu unsurlar, birbiriyle iç içe geçer ve diğerlerini de daha değerli hâle getirir. Başlıca kurumsal kimlik unsurları şunlardır:

Vizyonunuzu belirleyen marka kimliği ve amacı

Akılda kalıcı bir logo

Kimliğinizi öne çıkaran bir slogan ya da motto

Görsellerin etkisini artıracak renk paleti

Profesyonel görünümü destekleyen font (yazı tipi)ailesi ve tipografi

Diğer unsurları özellikle dijital dünyada destekleyecek grafikler

Bu unsurların ışığında hazırlanmış görsel öğeler, markanızın dışarı ile temas ettiği her noktada kullanılmalıdır. Faturalar, zarflar, antetli kâğıtlar, kartvizitler ve kaşeler gibi kurumsal enstrümanlar, kimliğinizi yansıtacak şekilde düzenlenmelidir. Reklam ve tanıtım projelerinizdeki tüm görsel materyaller, kimlik kurallarının içinde kalmalıdır. Bu şartı, promosyon amacıyla kullanacağınız bez çantalar, kupalar, stickerlar, broşürler, e-posta bültenleri ve sosyal medya kanallarını da içine alacak şekilde genişletebiliriz.

Kurumsal Kimlik Oluşturma Aşamaları Nelerdir?

Kurumsal kimlik oluşturma, bütünü tek bir aşamada tamamlanabilecek bir süreç değildir. Bu süreç, kendi içinde dört farklı aşamaya ayrılır.

  Tasarım Aşaması

  Bu aşama; markanın yansıtmak istediği imajı tasarım ekibin ile paylaştığı, tasarım ekibinin ise planlarını markaya açıp onay aldığı bir zaman dilimini kapsar. Bu aşama ile bir tür kurumsal kimlik rehberi belirlenir.

   Zamanlama Aşaması

   Tasarım ekibi, plan dâhilinde öngörülen tarihlere özen göstererek çalışmalıdır. Diğer yandan yapılan tasarımlar, içinde bulunulan zamanın ruhu ile uyumlu olmalı, markaya demode bir imaj vermemelidir.

    Sunum Aşaması

    Bu aşamada, tasarım ekibi tarafından hazırlanmış tüm kurumsal kimlik içerikleri, kurumun karar vericilerinin beğenisine sunulur. Sunumun markaya tam anlamıyla bir fikir verebilmesi için bu aşamada tüm materyallerin hazırlanmış olması önemlidir.

     Düzeltme Aşaması

     Yapılan sunumun ardından marka, kimi revize ya da iyileştirmeler talep edebilir. Tasarımcılar, bu talepler doğrultusunda çalışmalarını yeniden gözden geçirir ve kullanıma hazır hâle getirir. Bu aşamanın da tamamlanması ile kurumsal kimlik unsurları kullanılmak üzere gerekli tüm kanallara iletilir.

     Kurumsal Kimlikte En Başarılı Şirketler Hangileridir?

     Kurumsal kimlik konusunda çok başarılı olan kimi şirketlere bakmak, buraya kadar paylaştıklarımızın daha net anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Marka değeri çok yüksek olan bu şirketler, başarılarının çok büyük bir kısmını özenle yaratılmış kurumsal kimliklerine borçludur.

      Coca Cola

      Formülü sır gibi saklanan Coca Cola, bundan 130 yılı aşkın süre önce ilk piyasaya sunulduğunda, “drug store” olarak tabir edilen eczane benzeri dükkânlarda satılıyordu. İçeceğin, buradaki diğer ürünlerden farkını vurgulamak adına kırmızı fıçılarda satılmasına dair verilen karar, bu rengin marka ile özdeşlemesinin önünü açtı. Renk kullanımı ile yaratılan farkın marka kimliğine katkısı konusunda Coca Cola, çok önemli bir örnek teşkil ediyor.

       Amazon

       Günümüzün en büyük markalarından Amazon’un 2000 yılında logosunda yaptığı değişiklik, kurum kimliğini yaratma konusunda çok keskin bir örnektir. Bu yeni logoda, şirketin isminin başındaki A harfi ile ortasındaki Z’yi bağlayan turuncu bir ok figürü bulunur. Bu ok, kullanıcılara bu sitede A’dan Z’ye her şeyi bulabileceklerine dair bir mesaj iletirken gülümseyi çağrıştırarak da şirketin vadettiği müşteri memnuniyetini vurgular.

        Apple

        Apple’ın ısırılmış elma logosu, şirketin ilk yıllarında böyle değildi. İlk Apple logosu, başına düşen elmadan hareketle yer çekimini kanıtlayan Isaac Newton’ın bir çizimini içeriyordu. İlk logosunda Newton’ın yaratıcı ve yeniliği arayan zihninden ilham alan firmanın bugünkü logosu, zamanın ruhunun da etkisiyle sadeleşmiş durumda. Ama hâlâ yaratıcılığı ve yenilikçiliği çağrıştırıyor.

         Nike

         Adını, Yunan mitolojisindeki zafer tanrıçasından alan Nike’ın hızı ve gücü simgeleyen logosu da bu tanrıçanın kanatlarından ilhamla yaratılmıştır. Markanın Türkçeye “Sadece yap” şekilde çevrilebilecek “Just do it” sloganı da başarılı bir kurumsal kimlik çalışmasının ürünüdür. Bu slogan, müşterileri markanın ürünlerini kullanırken ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çağırır.

         YORUM EKLE